top of page

STRATEGINEN SUUNNITTELU

Yhteistyö tai projekti käynnistyy tyypillisesti yhteisellä workshop-palaverilla, jossa kartoitetaan yrityksesi nykytila, tavoitteet, kilpailijat sekä muut markkinointisi kannalta keskeiset asiat.
 

käänne_agency_strateginen_suunnittelu.

NYKYTILA- JA KILPAILIJA-ANALYYSI

  • Mitä yrityksesi on ja mitä se tekee?

  • Tuotteet ja palvelut, niiden edut ja hyödyt

  • Kohderyhmät

  • Kilpailukenttä, erottuminen

  • Lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet

  • Brändin tavoitepersoona

  • Markkinoinnin kehittämistarpeet

käänne_agency_analyysi.jpg

LOPPUTULOS

Saat analyysiin perustuvan näkemyksen yrityksesi keskeisestä kilpailuedusta. Sekä kilpailuetua kommunikoivasta esiintymisen tavasta, lupauksesta, mahdollisesta sloganista ym. keskeisistä elementeistä. Näkemys toimii perustana yrityksesi kaikelle kommunikaatiolle jatkossa.
 

bottom of page