top of page
Silver Sphere

Business Finland -rahoitus

Business Finland tarjoaa rahoitusta kasvun ja kansainvälistymisen tueksi erityisesti pk-yrityksille. Olemme auttaneet rahoituksen hakemisessa monia asiakkaitamme, jotka ovat saaneet merkittävää tukea hankkeisiinsa.

Innovaatioseteli

Innovaatioseteli on tarkoitettu pk-yrityksille, joilla on kansainvälistä kasvupotentiaalia sisältävä uusi tuote- tai palveluidea, muttei tietoa tai osaamista sen eteenpäinviemiseksi.

 

Ulkopuolisen asiantuntijan avulla yritys voi kehittää tuotteita, palveluja tai prosesseja tai hankkia konsultointipalveluna tarvittavaa tietoa ja osaamista. Setelin arvo on 6 200 euroa (5 000 euroa + alv).

 

Esimerkkejä innovaatiosetelin käyttökohteista:

 

 • Idean jatkokehityskelpoisuuden, käytettävyyden tai markkinakelpoisuuden arviointi esimerkiksi prototypioinnin tai demoamisen kautta

 • Asiantuntijapalveluina tuote- tai palveluideaan liittyvän ongelman ratkaisu

 • Asiantuntija-apu tuote- ja palvelustrategian kehittämisessä

 • Nopea tuote- ja palvelukehitys

Tempo-rahoitus

Tempo-rahoitus on tarkoitettu start-up-, pk- ja midcap-yrityksille, joilla on halua ja kykyä kansainväliseen kasvuun innovatiivisin keinoin. Innovatiivisuudella tarkoitetaan kansainvälistä kilpailuetua, ei pelkästään tuotteen tai palvelun teknistä toteutusta.

 

Tempo-rahoituksella on mahdollista selvittää tuotteen tai palvelun sopivuus kansainvälisille markkinoille. Tempo-rahoituksen määrä on jopa 50 000 euroa. Business Finlandin rahoitus kattaa 75 % kokonaisbudjetista.

 

Esimerkkejä Tempo-rahoituksen käyttökohteista:

 • Kansainvälistymisstrategian luominen

 • Tuotekehitystyön loppuun vieminen

 • Prototyypin tai MVP:n pilotointi uudelle markkinalle

 • Tuote- tai palvelukonseptin toimivuuden testaus

 • Palautteen hankkiminen potentiaalisilta asiakkailta

 • Markkinoiden, kysynnän ja asiakastarpeen selvittäminen

 • Koemarkkinointi

Into-rahoitus

Into-rahoituksella yritys saa tukea asiantuntijapalveluiden hankintaan niin ostopalveluina kuin asiantuntijan palkkakustannuksiinkin. Lisäksi Into-rahoitusta voi käyttää mm. innovaatioon liittyvien IPR-oikeuksien hankkimiseen.

 

 • Innovaatiotoiminnan sekä uusien liiketoiminta-, tuote- ja palvelukonseptien kehittäminen ulkopuolisen asiantuntijan avulla

 • Innovointiin liittyvät tutkimukset ja selvitykset

 • IPR-strategiaan ja IPR-oikeuksien hankintaan ja lisensointiin liittyvät selvitykset

 • Patenttien, lisenssien ja muun aineettoman omaisuuden hankinta

 • Asiantuntijan lainaaminen suuresta yrityksestä tai tutkimusorganisaatiosta

 • Tutkimustulosten hankinta ja tutkimustulosten hyödyntämiseen liittyvät neuvontapalvelut

 • Asiantuntijan määräaikainen palkkaaminen suuresta yrityksestä tai tutkimusorganisaatiosta

 

Asiantuntijamme: Laura Turunen

bottom of page